Hos Anckare är du anonym

Du har kanske funderat på att ändra dina alkoholvanor men inte riktigt vetat hur du skall komma vidare. Du kanske är orolig att det ska ”läcka ut” till arbetskamrater och chefer med följden att kanske minska möjligheterna till karriär eller i värsta fall förlora jobbet. 
 
Du känner inte igen dig i den traditionella bilden av alkoholproblem där du blir betraktad som ”alkoholist” och det känns det inte tryggt att ta upp din oro kring alkoholkonsumtionen med din husläkare där det dessutom noteras i journalen och ses av andra läkare då man söker vård. 
 
Hos oss behåller du din integritet gentemot myndigheter och bolag som vill ha uppgifter kring ditt hälsotillstånd.  
 
Det är många, precis som du, som funderat ett tag och som verkligen vill ändra på sina alkoholvanor men vet inte hur. Ofta frågar man sig:
  • Var får man får hjälp?
  • Vilka behandlingar finns
  • Måste man sluta dricka helt?
Hos oss blir du inte bedömd eller uttittad, du kan i lugn och ro fokusera på din behandling och inte vara orolig för andras vetskap.
 

GARANTERAD ANONYMITET
Inga person eller journaluppgifter lämnas ut till arbetsgivare eller offentlig sjukvård. Vårt journalsystem, din behandling och vår kommunikation är säkerhetsskyddad i ett slutet system.