EGEN PRIVATLÄKARE FÖR DIG MED FÖRETAGSAVTAL

Hos Anckare får du alltid en egen läkare under tiden du förändrar dina alkoholvanor. Vi utgår från dina behov där du tillsammans med läkaren planerar vilken behandling och uppföljning som blir bäst för dig.
 
Anckares vård-team består av specialister som har lång klinisk erfarenhet inom beroende; läkare, sjuksköterskor, psykologer och terapeuter. Du får kontakt med rätt personal där utredning och behandling startar på en gång vilket är positivt när motivationen att göra något åt alkoholvanorna finns där. Vi kombinerar fördelarna av traditionell beroendevård som utgår från beprövad behandling med den lättillgängliga digitala vården. Det kan gälla utskrivning av recept på sugdämpande läkemedel ensamt eller i kombination med stödsamtal.